Kobala open 2021

LOKALNA PRAVILA Ver. 1.00 (14.11.2017)

1. UDELEŽBA

1.1 Tekmovanje

Udeležba na tekmovanju je dovoljena vsem članom nacionalnih letalskih zvez, ki so ali članice ali pridružene članice FAI. Udeležba ni omejena na posamezno članico ali pridruženo članico, z upoštevanjem maksimalnega števila tekmovalcev, navedenega v "Osnovah".

1.2 Naziv prvaka

Naziv prvaka se podeli samo, če je seštevek točk dnevnih zmagovalcev enak ali večji od 700, kot se izračuna z GAP točkovalno formulo.

1.3 Delitev tekmovanja na več skupin

Delitve med tekmovanjem ne bo.

1.4 Dokazila o zavarovanju

Pisna dokazila o zavarovanju v slovenskem ali angleškem jeziku za zavarovanje proti tretji osebi za najmanj 20.000 eur mora tekmovalec predložiti organizatorju pred začetkom letenja na območju tekmovanja.

1.5 Waiver (See Section 7, page 56)

Vsak tekmovalec more pred začetkom tekmovanja podpisati waiver (izjavo o razrešitvi organizatorjeve odgovornosti). Če tekmovalec tega ne želi storiti ne more tekmovati.

1.6 Kvalificiranost

Kriteriji po katerih se presodi kvalificiranost pilota, ki želi tekmovati so:

 1. Tekmovalec mora posedovati veljavno dovoljenje pilota jadralnega zmaja oziroma ekvivalentno dovoljenje njegove države za odgovarjajoči tip letalne naprave.
 2. Tekmovalec mora posedovati veljavno FAI športno dovoljenje, izdano s strani nacionalne letalske zveza. Tekmovalci iz bodočih držav članic FAI lahko uporabljajo licenco, ki jo izda generalni sekretar FAI.

1.7 Minimalno število tekmovalcev

Minimalno število tekmovalcev, ki je zahtevano za veljavno tekmovanje kategorije dve je 15.

2. Oprema

2.1 Zmaji in pripadajoča oprema

Zmaji in pripadajoča oprema: glej see Section 7, Safety standards requirements, annex 22.

2.2 Radijske postaje

Uporabljati se sme le radijske postaje, ki jih dovoljujejo slovenski predpisi. Uporabljajo se radijske frekvenca v FM 2 metrskem pasu, varnostne in druge frekvence bo organizator objavil na predpoletnih sestankih.

2.3 Verifikacija poleta

Verifikacija poleta je možna edino z GPS zapisom, (glej pravila pri izračunu rezultatov), rezervni GPS je dovoljen.

3. SPLOŠNA TEKMOVALNA PRAVILA

3.1 Evidentiranje GPS sprejemnikov

Vsak tekmovalec mora pri organizatorju prijaviti serijsko številko in tip GPSja, ki ga bo uporabljal za dokazovanje na tekmovanju. Enako velja za morebitne rezervne GPS sprejemnike, oziroma za kakršnekoli spremembe med tekmovanjem. Priporoča se, da tekmovalec svoj instrument označi s svojo številko tekmovalno številko ter imenom in priimkom. Dovoljeni so samo letalni instrumenti, ki so podprti z zadnjo verzijo GPSdump programske opreme.

3.2 NALOGE

3.2.1 Dirka v cilj

Cilj tekmovalca je, da prvi prileti v cilj. Uporabi se sočasen zračni štart - štartni čas je enak za vse tekmovalce. Tekmovalec lahko prečka štartni cilinder po času določenem za odprtje le-tega. Lahko se uporabi več skupnih štartnih časov.

3.2.2 Hitrostna dirka v cilj

Cilj tekmovalca je, da zadano razdaljo premaga v najkrajšem času. Uporabi se individualni štartni čas, ki je praviloma različen pri vsakem posameznem tekmovalcu.

3.3 TRAJANJE NALOGE

3.3.1 Časi odprtja in zaprtja vzletnega okna, obratnih točk in čas zadnjega pristanka

Časi odprtja in zaprtja vzletnega okna, obratnih točk in čas zadnjega dovoljenega pristanka bo za vsako nalogo posebej napisan na tabli naloge.

3.3.2 Minimalni čas odprtega vzletnega okna

Vzletno okno mora biti odprto minimalno eno minuto na tekmovalca deljeno s številom vzletnih mest, ki jih je možno uporabljati hkrati.

3.3.3 Prekinitev, odpoved ali ustavljanje naloge

Prekinitev, odpoved ali ustavljanje naloge (glej Section 7).

3.4 NAČINI VZLETA

Uporablja se metoda vzleta s hriba s pomočjo teka.

Prosto vzletanje brez v naprej določenega vrstnega reda. Lahko se uporablja "push" sistem. Časovna omejitev za vzlet, ko je aktiven "push" sistem je 30 sekund. Samo tekmovalci, ki so v polno pripravljeni v čakalni vrsti lahko razglasijo aktivacijo "push" sistema. (glej Section 7).

Vzletanje s pomočjo v naprej določenega vrstnega reda se uporabi, če se organizator tako odloči zaradi varnostnih in drugih razlogov. Vrstni red bo postavljen glede na dosežen rezultat prejšnjega dne ali glede na WPRS sistem, če gre za prvi nalogo tekmovanja.

Vzletna mesta so:

 1. Kobala (Z – V) 1.080 m ASL
 2. Lijak (Z – V) 581 m ASL

3.5 PONOVNI VZLET

Tekmovalec ima na voljo en poskus vzleta na nalogo v določenem času odprtega vzletnega okna.

Ponesrečen vzlet ali varnostna težava, ki se pokaže takoj po vzletu in rezultira v takojšen pristanek se ne šteje v dovoljeno število vzletov.

Tekmovalec mora pred ponovnim vzletom svoj namen prijaviti organizatorju.

3. 6 DOKAZILA NALOGE

3.6.1 Izvor

Podatki se bodo zbirali izključno neposredno iz letalskega instrumenta (GPSja) tekmovalca. Tekmovalec lahko preda IGC datoteko tudi drugače (email, USB, itd...). IGC mora vsebovati vse podatke o tekmovalcu in poletu glede na nalogo, vsebovati pa mora tudi veljaven G zapis. Ime datoteke mora biti zapisano v dolgem formatu (tekmovalčevo ime in priimek mora biti v imenu datoteke). IGC datoteka mora biti kreirana z GPSdump programom, ki je na voljo tu.

Uporabi se lahko tudi drugačna programska oprema, če je to v naprej dogovorjena z organizatorjem. Podatki o tekmovalnih nalogah niso zaupni. Samo veljavni podatki bodo upoštevani kot pravi dokaz.

3.6.2 Veljavni GPS podatki

Kriteriji za veljavnost GPS podatkov:

GPS sled podatki mora biti kontinuirana vzdolž celotnega poleta. Krajše prekinitve, ne daljše od 15 minut, v GPS sledi bodo tolerirane, če ni nobenega dodatnega dvoma v veljavnost podatkov.

Iz GPS sledi mora biti razvidnih vsaj 2 minuti kontinuirnih podatkov in vsaj 5 zaporednih točk pred in po verifikaciji obratne točke.

Iz GPS sledi mora biti razvidnih vsaj 2 minuti kontinuirnih podatkov in vsaj 5 zaporednih točk pred in po verifikaciji štartnega in ciljnega cilindra.

3.6.3 GPS Programska oprema

Uporabljena bo primerna programska oprema za verifikacijo leta. GPS podatki so preverjeni s programsko opremo, ki upošteva vse FAI section 7 specifikacije.

Programska oprema lahko preveri položaj v odnosu na čas. Vsi izračuni, ki zadevajo čas so izračunani z ekstrapolacijo iz prejšnje in naslednje zapisane točke položaja v GPS sledi.

Programska oprema lahko določi še:
Čas odhoda med štartom,
Prečkanje cilindrov, tako štartnih cilindrov, cilindrov obratnih točk in ciljnega cilindra,
Čas in kraj pristanka,
Najugodnejši dosežen položaj tekmovalca med letom,
Položaj ob poljubnem času (ob ustavitve naloge v zraku).

3.6.4 Napaka GPS položaja

Programska oprema ne uporablja nobene toleranca pri določanju GPS položaja.

3.6.5 Najboljši dosežen položaj tekmovalca

Tekmovalcu se točkuje najboljši položaj dosežen na nalogi. To je lahko mesto pristanka ali pa boljši položaj dosežen v zraku.

3.6.6 GPS na pristanku

Priporočljivo je, da tekmovalec po pristanku pusti GPS prižgan še nekaj minut.

3.6.7 Modeli GPS naprav

Zaradi tehničnih omejitev se a tekmovanju dovoljeni samo določeni modeli GPSjev. Model uporabljenega GPSja mora biti kompatibilen z GPSDump programsko opremo.

3.7 PRAVILA ZA VERIFIKACIJO NALOGE Z GPS

GPS štartna linija je virtualni cilinder, ki ga mora tekmovalec prečiti.

Fizične značilnosti na tleh, v bližini obratne točke se lahko upoštevajo le kot vodilo.

Uporabljata se lahko dva načina zračenega štarta:

 • Individualni štart v zraku: tekmovalčev čas štarta se izračuna iz časa zadnjega prečenja cilindra. Če je naloga tipa "hitrostna dirka v cilj" se lahko uporabi časovni interval (navadno 15 minut) za namen merjenja časa štarta namesto individualnega časa posameznega tekmovalca. Če pilot prečka cilinder po času zaprtja cilindra se uporabi čas zaprtja cilindra kot tekmovalčev štartni čas.
 • Sočasen štart v zrak ob določenem času: tekmovalci smejo prečkati cilinder po času odprtja štartnega cilindra. Radij štartnega cilindra je navadno 5000 metrov.

Obratne točke

Navadno se uporablja obratne točke s 400 metrskem radijem. Med tekmovanjem se lahko dodajo nove obratne točke.

Cilj

Na cilju ni fizične ciljne črte. Če tekmovalec preči ciljni cilinder po času zadnjega pristanka se mu prizna samo preletena razdalja ob času zadnjega pristanka. Ciljni časi se merijo z GPS sledjo, tipično se uporabi 700m cilinder okoli ciljne točke na pristanku.

3.7.1 Napake v GPS sledi in kazni
 1. Štartna točka nepravilna ali manjka - dodeljene točke za minimalno razdaljo
 2. Prezgodnji štart v zraku - dvojni čas razlike med štartom in odprtjem štarta je dodan skupnemu času tekmovalca (če je tekmovalec štartal 10 minut prezgodaj se doda 20 minut skupnemu doseženemu času tekmovalca)
 3. Obratne točke nepravilna ali je ni - prizna se najugodnejša točka za izračun dosežene razdalje
 4. Manjka GPS sled - nič točk za nalogo
 5. Manjka GPS sled a ima organizator dokaz, da je tekmovalec poletel na nalogo - dodeljene točke za minimalno razdaljo

3.8 TOČKOVANJE

Točkovanje se izvede v skladu z najnovejšo GAP formulo z zadnjo verzijo FS točkovalnega programa. Verifikacija poleta: izklučno z GPSjem, rezervni GPS je dovoljen, če je ta registriran.

3.9 DNEVI POČITKA

Dnevi počitka niso predvideni.

3.10 PRITOŽBE IN PROTESTI

Organizator bo začasne rezultate objavil vsak večer na dan, ko je bila opravljena naloga. Tekmovalci naj organizatorju sporočijo morebitne napake čim prej.

Možna je pisna pritožba organizatorju, najbolje s strani vodje ekipe. Skrajni čas za pritožbo je ob 9. uri za nalogo prejšnjega dne.

Če pritožba ni bila uspešna lahko vodja ekipe poda pisni protest direktorju tekmovanja (glej General Section Chapter 5). Čas za protest je med  9:30 in 12. uro za nalogo prejšnje dne. Ob protestu se plača varščina v višini 50 eur, če se protestu ugodi se varščina vrne.

Obstaja izjema pri zgoraj omenjeni proceduri in sicer, če gre za zadnjo nalogo tekmovanja je čas za pritožbe 1 ura po objavi začasnih rezultatov, čas za protest pa v naslednji uri. Ti časi se upoštevajo če tekmovalec najavi pritožbo v roku 15 minut od objave rezultatov.

4. NACIONALNA ZAKONODAJA

Tekmovalci so dolžni upoštevati slovensko zakonodajo, posebej tisto o uporabi zračnega prostora

Tekmovalci se morajo držati pravil za izogibanje trčenj v zraku (see Section 7)

Prepovedano je letenje v oblakih (see Section 7)